Saavutettavuus

Saavutettavuus huomioidaan Framil 2018 -tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa mahdollisimman hyvin. Muun muassa tapahtuma-alueen esteettömyydestä ja muista osallistumista ja mukanaoloa helpottavista asioista huolehtimalla varmistetaan, että ihan jokaisella on oikeasti mahdollisuus astua valokeilaan ja olla Framil!

Info ja kielet

Tapahtuman aikana annettavat ohjeet ja opasteet tehdään mahdollisimman selkeiksi, ja infopiste palvelee kaikkia osallistujia koko tapahtuman ajan.

Tapahtuman kieli on suomi, mutta mukana pärjää vaikka suomen kieltä ei osaisikaan kovin hyvin. Tapahtuman kotisivuilta löytyy tietoa selkeällä suomen kielellä sekä lyhyesti englanniksi, ruotsiksi, arabiaksi ja persiaksi.

Esteettömyys tapahtumassa

Esteettömyys huomioidaan tapahtuma-alueella, joten myös liikuntarajoitteiset ja/tai apuvälineitä käyttävät voivat osallistua tapahtumaan. Esimerkiksi ruokailualue tulee olemaan tasainen sepelipintainen kenttä, jossa syöminen on mahdollista pöydän ääressä istuen, joko penkillä tai omassa pyörätuolissa.

Keskeisimmille tapahtumapaikoille tulee inva-bajamajoja, ja päätösjuhlien ajaksi pyörätuoleille varataan paikkoja, jotta kaikki näkevät ja voivat olla mukana juhlinnassa. Majoittuminen on telttamajoituksen lisäksi mahdollista sisätiloissa koulussa (lattiamajoitus).

Framil-tapahtumapaikat sijaitsevat kaupunkiympäristössä, joten kulkeminen eri kohteiden välillä onnistuu helpommin kuin partiotapahtumissa yleensä. Tarvittaessa tapahtumapaikkojen  välisiin siirtymiin voidaan järjestää kuljetusapua.

Ohjelman soveltaminen

Saavutettavuus ja kaikkien osallistujien tarpeet pyritään huomioimaan myös Framil-viikonlopun ohjelmassa. Lähes kaikkea tekemistä on mahdollista soveltaa, ja mukana voi olla oman toimintakyvyn ja taitojen mukaan. Ikäkausirajoja ohjelmissa ei ole pakko noudattaa, vaan osallistua voi myös omaa ikää nuoremmille tarkoitettuun toimintaan, jos esimerkiksi tarpojaohjelma tuntuu liian haastavalta!

Tarpeellinen lepo ja rauhoittuminen mahdollistetaan turvaamalla yörauha kaikille ja järjestämällä tiloja, joihin vetäytyä hetkeksi syrjään kaikesta hulinasta. Porin seurakuntayhtymä järjestää lauantaina avoinna olevan “Lataamon”, joka toimii aikuisten ja johtajien levähdyspaikkana.

Ensiapu ja lääkkeet

Tapahtumassa on nimetyt ensiapuvastaavat ja paikalla on aina ammattitaitoisia ja osaavia tekijöitä auttamassa hädän hetkellä. Lääkkeitä on tarvittaessa mahdollista säilyttää jääkaappilämpötilassa. Ennakkoon ilmoitetut allergiat ja erityisruokavaliot on huomioitu muonituksessa.

Taloudellinen tuki

Framille osallistuminen on haluttu tehdä kaikille mahdolliseksi myös taloudellisesti. Osallistumismaksuun voi hakea taloudellista tukea tapahtumaan ilmoittautuessa.

Kaikille tukea hakeneille lähetetään asiasta erillinen kyselylomake, jonka perusteella tuen myöntämisestä päätetään. Myönnettävä tuki voi kattaa koko osallistumismaksun tai osan siitä. Kaikki tiedot ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.